<<  5 Litrelik  Plastik Bidonlar >>

   
Yandan Kulplu HDPE Bidon (SK-50 Folyolu-SK 50 Folyolu Ventilli Kapak)   Uzun Tip HDPE Bidon (SK-50 Folyolu-SK 50 Folyolu Ventilli Kapak)   Geniş Ağızlı HDPE Bidon (SK-63 Folyolu-SK 63 Folyolu Ventilli Kapak)
   
ARGCS HDPE Espanyol Kilitli Bidon (SK-63 Espanyol Kilitli Kapak-SK 63 Espanyol Kilitli Ventilli Kapak)   Uzun Tip Espanyol Kilitli HDPE Bidon (SK-50 Espanyol Kilitli Kapak-SK 50 Espanyol Kilitli Ventilli Kapak)   Geniş Ağızlı Espanyol Kilitli HDPE Bidon (SK-63 Espanyol Kilitli Kapak-SK 63 Espanyol Kilitli Ventilli Kapak)
     
ARGCS HDPE Bidon (SK-63 Folyolu Kapak-SK 63 Folyolu Ventilli Kapak)       Çanta HDPE Bidon (SK-50 Folyolu-SK 50 Folyolu Ventilli Kapak)
   

www.avf.com.tr   |    satis@plasmarket.com.tr    • Copyright  ©  AVF  Plastik  Ambalaj  Sanayi  2013   KONYA